Connect with:
Wednesday / May 27.
HomeSakeWat is ’n trust en waarom sou jy een wou opstel?

Wat is ’n trust en waarom sou jy een wou opstel?

Boedelbeplanning is iets waaraan min mense aandag gee. Veral as hulle nog jonk is. Maar behoorlike boedelbeplanning is noodsaaklik (ongeag ouderdom of rykdom!) om seker te maak dat ’n persoon se bates na sy wense verdeel word na sy dood.

’n Testament is die eerste stap in die boedelbeplanningsproses. Dit kan egter sinvol wees om ’n trust ook te skep om seker te maak jou geliefdes word na omgesien na jou afsterwe.

Trusts is in die eenvoudigste terme ’n meganisme wat gebruik kan word om bates veilig te hou en te verdeel volgens die vereistes wat die truststigter daarstel. ’n Trust kan geskep word terwyl die stigter nog lewe, met bepalings wat verseker dat die trustbates ná die stigter se dood onder sekere begunstigdes verdeel sal word. Trusts kan ook ná ’n persoon se dood gestig word deur middel van ’n testamentêre bepaling wat voorsiening daarvoor maak.

Die grootste voordeel van ’n trust as deel van ’n persoon se boedel is die feit dat die bates wat daarin gesit word, veilig bewaar word. ’n Trustee (gewoonlik ’n bank of prokureur) is verantwoordelik vir die bestuur van die trust en om seker te maak die begunstigdes ontvang hul uitbetaling van die trustbates. Dit is verder voordelig omdat die trust só opgestel kan word dat ’n bevoordeelde elke maand ’n sekere bedrag van die trust kan kry, eerder as ’n groot, eenmalige bedrag soos in die geval van ’n gewone erflating deur ’n testament.

Om ’n trust korrek op te stel kan uitdagend wees. MMR se span het jare se ondervinding met die opstel en bestuur van trusts. Hulle staan gereed met allerlei oplossings en opsies om seker te maak dat die tipe trust wat hulle kliënte wil stig, opgestel kan word.

MMR is ’n goedgekeurde finansiële diensverskaffer (FSP 12017) op Vredendal. Die maatskappy bied ’n wye reeks finansiële dienste soos beleggingsopsies, versekering en hulp met die uitneem van huisverbande. Voornemende kliënte kan hul eerste konsultasie met die MMR-span gratis kry deur hulle te bel by 027 213 3043. Besoek ook hul webtuiste op www.makelaars.co.za.

Volg MMR op Facebook (@MMRFinDienste), Twitter (@DiensteMMR) en Instagram (@MMRFinDienste) om op datum te bly met die nuutste aanbiedings en dienste van hierdie makelaars.